Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00

Keukenreiniger DIPP spray easy pro

Prijs per Stuk
Bestelnummer 891430
Minimum afname 1
Merk DIPP
Levertijd 1 -2 werkdagen

op voorraad


€ 5,79 € 7,01 (incl BTW)

Logo

Specificaties

Productnummer: 891430
Merk: DIPP
Voorraad:

op voorraad

Verpakt per: 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Groen

Omschrijving

 • Professioneel, efficiënt en krachtig.
 • Ideaal voor alle oppervlakken in de keuken.
 • Verwijdert snel al het vet, etensresten en vastzittend vuil.
 • Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen.
 • Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen.
 • Gevarenaanduiding:
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Gerelateerde producten

Alternatieve product